Qua werkvorm maak ik gebruik van ‘ervarend leren’, waarbij de deelnemers al doende nieuwe inzichten en vaardigheden opdoen en inzicht krijgen in hun eigen kwaliteiten, valkuilen en mogelijkheden. Daarnaast zet ik tijdens trainingen graag trainingsacteurs in. Zij fungeren als ‘levend leermiddel’ en bieden de deelnemer de gelegenheid te experimenteren met andere gedrags- en communicatiemogelijkheden. Ook werken zij als spiegel voor de deelnemer, die daardoor geconfronteerd wordt met het effect van zijn/haar gedrag.

Conceptueel werk ik vanuit de NLP (Neurolinguïstisch Programmeren), de TA (Transactionele Analyse), de Provocative coaching en de motiverende gespreksvoering.

Van welke praktische ervaring heeft u veel geleerd in het verleden, wat u nog steeds toepast in het heden?