Persoonlijke ontwikkeling in het kader van professionalisering van de deelnemers staat steeds voorop tijdens de trainingen; naar mijn overtuiging is leren pas effectief als betrokkene werkelijk gelooft in het toepassen van een nieuw inzicht of een nieuwe vaardigheid. Deze moet passen in zijn/haar eigen referentiekader en aansluiten bij de doelstelling van de organisatie. Een individuele benadering binnen de geformuleerde doelstellingen is voor mij dan ook een belangrijk uitgangspunt. De trainingen zijn prikkelend en confronterend.

Voor mij zijn integriteit en zorgvuldigheid belangrijke waarden in mijn werk. Dit geldt zowel in het contact met de opdrachtgever, als tijdens de feitelijke training, c.q. begeleiding.

Wat verstaat u onder professionalisering van uzelf en uw medewerkers?